Data Aspirasi | Aplikasi Pendengar Aspirasi Rakyat

Data Aspirasi

0

Aspirasi Masuk

0

Verifikasi

0

Disposisi

0

Proses

0

Pending

0

Penolakan

0

Selesai